ΑΔΑ: Β4ΒΩΟΡ0Ρ-599 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Θεοχαράκη Ματθαίου του Μιχαήλ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση ψυγείων και βιτρινών για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/03/2012 11:15:18

Leave Comment