ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ0Ρ-Ξ4Ω – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Μπασέκης Λ.- Τσαβαλιάς Γ. Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2012 10:50:27

Leave Comment