ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ0Ρ-Β6Δ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Χατζηχριστοφή Ιωάννας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2012 11:10:39

Leave Comment