ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ0Ρ-ΙΜ4 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Carsten A. Stehr για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2012 10:56:47

Leave Comment