ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ0Ρ-ΔΡΔ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ν. Ιορδανίδης – Κ. Σαχάς Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2012 15:03:03

Leave Comment