ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ0Ρ-ΑΙΙ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Ζουγανέλη Μαρίας του Μιχαήλ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση ψυγείων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2012 11:18:42

Leave Comment