ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ0Ρ-4Ψ2 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Σαχά Κωνσταντίνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2012 11:14:47

Leave Comment