ΑΔΑ: Β4ΘΥΟΡ0Ρ-ΨΦΜ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων Δ.Λ.Τ.Μ. οχημάτων και ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού 13.500,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/09/2012 13:19:46

Leave Comment