ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡ0Ρ-ΩΔΩ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως δέσμευσης ποσών από των προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2012 του Δ.Λ.Τ.Μ. και την απευθείας ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών, κλπ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/09/2012 09:50:35

Leave Comment