ΑΔΑ: Β4Θ3ΟΡ0Ρ-3Ψ1 – Θέμα: Περί της εγκρίσεως των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/09/2012 14:09:12

Leave Comment