ΑΔΑ: Β4ΤΧΟΡ0Ρ-Ψ90 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΑΝΑΗ Β για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για τα έτη 2011 και 2012

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/10/2012 11:42:23

Leave Comment