ΑΔΑ: Β4ΤΧΟΡ0Ρ-ΔΚΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Τζιμα Κατερινας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών για τα έτη 2011-2012.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/10/2012 11:04:50

Leave Comment