ΑΔΑ: Β4ΣΥΟΡ0Ρ-6ΔΘ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων 1100 λτ για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 14.648,48 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2012 11:00:40

Leave Comment