ΑΔΑ: Β4ΣΞΟΡ0Ρ-ΛΗ9 – Θέμα: Περί της επιστροφής παγίων τελών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στον κο Γρυπάρη Δημήτρη

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2012 09:39:33

Leave Comment