ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡ0Ρ-ΠΕΥ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για τον έλεγχο, συντήρηση και την πιστοποίηση λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ασφάλειας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προϋπολογισμού 1.476,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012 09:16:12

Leave Comment