ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ0Ρ-Σ6Μ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών υγιεινής για την αποκατάσταση των τουαλετών Νέου Λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 1.763,20 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2012 10:44:09

Leave Comment