ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ0Ρ-ΦΥΚ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για το γραφείο του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο λιμένα του Τούρλου και συνδρομή με κέντρο λήψης σημάτων,προϋπολογισμού 2.320,81 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2012 10:57:28

Leave Comment