ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ0Ρ-ΑΗΡ – Θέμα: Περί της επιστροφής παγίων τελών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στον κο Γρυπάρη Δημήτρη

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2012 11:24:59

Leave Comment