ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ0Ρ-ΑΧΥ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεση εκτέλεσης φωτοτυπιών σχεδίων για το Δ.Λ.Τ.Μ προϋπολογισμού 467,60 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2012 10:51:20

Leave Comment