ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ0Ρ-82Η – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών ανάρτησης κυλινδρικού προσκρουστήρα στο φάρο του νέου Λιμένα Μυκόνου περιοχή Τούρλου, προϋπολογισμού 373,52 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2012 10:59:36

Leave Comment