ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡ0Ρ-324 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία, των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προϋπολογισμού 3.999,96 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2012 10:54:56

Leave Comment