ΑΔΑ: Β4ΣΦΟΡ0Ρ-ΞΞΒ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων Πλατύ Γιαλού Μυκόνου «Άγιος Αρτέμιος» για την εξαίρεσή των σκαφών του Σωματείου από το αντάλλαγμα παραχώρησης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο πίσω από την περιοχή Σεγκεν στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/11/2012 14:01:25

Leave Comment