ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡ0Ρ-ΗΧ9 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας για την αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού των λιμενικών ζωνών Μυκόνου, προϋπολογισμού 93,74 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2012 09:28:02

Leave Comment