ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡ0Ρ-Ι1Λ – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Παπαδοπούλου Σουλτάνα του Ηλία, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ, κλάδου ΥΕ Καθαριστών Κτιρίων (Εσωτ. Κοιν. Χώρων)

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2012 09:24:58

Leave Comment