ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡ0Ρ-059 – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Κουσαθανά Κων/νου του Γεωργίου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ, κλάδου ΥΕ Καθαριστής Εξωτ. Κοιν. Χώρων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2012 09:22:18

Leave Comment