ΑΔΑ: Β4Σ7ΟΡ0Ρ-ΥΙΤ – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Ζουγανέλη Ιωάννη-Στυλιανού του Νικολάου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Καθαριστής Εξωτ. Χώρων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2012 09:07:48

Leave Comment