ΑΔΑ: Β4Σ7ΟΡ0Ρ-62Φ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μαρμάρων και πλακιδίων για την αποκατάσταση των WC & των μαρμάρινων φρεατίων Νέου Λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 1.171,60 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2012 12:57:19

Leave Comment