ΑΔΑ: Β4Σ7ΟΡ0Ρ-3ΑΜ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών πόλεως και ΚΟΚ για τις λιμενικές ζώνες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 2.343,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2012 13:01:33

Leave Comment