ΑΔΑ: Β4ΩΖΟΡ0Ρ-ΝΞΧ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του ΨΑΡΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/04/2012 10:03:33

Leave Comment