ΑΔΑ: Β4ΩΡΟΡ0Ρ-ΒΙΕ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του ΨΑΡΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/04/2012 13:46:18

Leave Comment