ΑΔΑ: Β4ΩΡΟΡ0Ρ-ΙΦΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για άσκηση στάσιμου εμπορίου το έτος 2012

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/04/2012 13:50:12

Leave Comment