ΑΔΑ: Β4ΩΔΟΡ0Ρ-ΛΔ1 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Καπιώτης Γεώργιος & Σια ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/04/2012 13:34:47

Leave Comment