ΑΔΑ: Β4ΩΧΟΡ0Ρ-ΓΜΑ – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Ιωάννη Χατζησπύρου του Αποστόλου, υπάλληλο του ΔΛΤΜ κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγος

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/04/2012 13:12:33

Leave Comment