ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ0Ρ-5ΩΑ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ Φαμέλη Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2012 11:22:47

Leave Comment