ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ0Ρ-3Ν9 – Θέμα: Περί καθορισμού τιμής ανταλλάγματος κλειδιών – καρτών κατανάλωσης νερού και ρεύματος από τα Pillars των λιμένων αρμοδιότητας του Δ.ΛΤ.Μ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2012 12:13:31

Leave Comment