ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ0Ρ-1ΨΜ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Διαχείριση Καταστήματος Εστίασης ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2012 11:17:00

Leave Comment