ΑΔΑ: Β4Ω3ΟΡ0Ρ-ΝΣ3 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Τζοβελέκη Δημήτριου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την άσκηση στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/04/2012 09:01:39

Leave Comment