ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-Ρ19 – Θέμα: Περί της υδροδότησης-ρευματοδότησης του σκάφους ιδιοκτησίας Κουκά Ζαννή από τα pillar του νέου λιμένα

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 10:19:47

Leave Comment