ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-Ψ44 – Θέμα: Περί μεταφοράς υπολοίπου λογαριασμού ΛΤΚ στους τραπεζικούς λογαριασμούς Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 10:25:36

Leave Comment