ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-ΟΗ6 – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Γαΐτη Ναταλίας του Σταύρου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 14:33:28

Leave Comment