ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-4ΒΚ – Θέμα: Περί της ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ. για το πρωτόκολλο Παραλαβής της Προμήθειας Λυόμενου Οικίσκου Ελέγχου επιβατών Νέου Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 15:32:47

Leave Comment