ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-115 – Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» , προϋπολογισμού (24.575,40 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ »

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 15:24:25

Leave Comment