ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ0Ρ-Η4Π – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την αποκατάσταση πλακόστρωτου λιμενικής ζώνης παλαιού λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/12/2012 13:46:02

Leave Comment