ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ0Ρ-ΕΛΥ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών μεταλλικών κατασκευών για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 1.392,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2012 15:04:51

Leave Comment