ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ0Ρ-2ΤΡ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Αποστόλου Μαθιού για την καταμέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο σκάφος

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2012 14:56:19

Leave Comment