ΑΔΑ: Β4Μ7ΟΡ0Ρ-ΨΝΧ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ» προϋπολογισμού 63,80 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2012 12:13:49

Leave Comment