ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΡ0Ρ-ΚΨΟ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την επισκευή ντουβαριών κατά μήκος του δρόμου στην περιοχή Τούρλος.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2012 09:41:38

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *