ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΡ0Ρ-1ΙΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Τζανή Φρατζέσκου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2012 09:50:21

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *