ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ0Ρ-ΜΚΥ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/06/2012 15:43:32

Leave Comment