ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ0Ρ-ΛΑΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της ΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων .

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/06/2012 15:47:25

Leave Comment